Header image alt text

Helmstrijd.nl

Sjaak's website

Geluidsboxen , Soundsystem

Posted by Sjaak on October 2, 2015
Posted in Technical  | 1 Comment

Bruin Nederlandse tekst

Blue English text.

Door omstandigheden ben ik in het bezit gekomen van een paar vintage loudspeakers, ze waren van Jack Packard. Helaas is Jack overleden door hersenvliesontsteking (meningitis) , hij was in het lokale ziekenhuis Bua Khao opgenomen met hevige koorts en men dacht dat het dengue (knokkelkoorts) was. Maar helaas in het ziekenhuis in Kalasin bleek het meningitis te zijn maar toen lag Jack al in coma. Ongeveer twee weken later is Jack overleden.

Due To Circumstances, I came into possession of a set vintage loudspeakers, they were made by Jack Packard. Unfortunately Jack died as a result of meningitis , he was taken to the local hospital Bua Khao with violent fever and they thought it was dengue fever. But unfortunately in the hospital in Kalasin turned out to be the meningitis but when Jack was already in coma. About two weeks later, Jack died.

minidsp

The MiniDSP

DSCN0534K

Speakers 125 cm (42 Inch) high , and 43 (17 inch) x 43 cm .

Aangezien het moeilijk is om in Thailand kwaliteit te kopen ben ik genoodzaakt dit uit Nederland mee te nemen of online te bestellen en zelf te maken en Jack had al wat gemaakt. Ik heb in overleg met bekende van Jack ‘s vrouw gevraagd of ik dit systeem kon (kopen) overnemen omdat anders er niets van overblijft als een thai het in handen krijgt. Het zou dan voor karaoke gebruikt worden en de kwaliteit zal verloren gaan. Leek mij eeuwig zonde.

As it is difficult to buy quality in Thailand I am forced to carry this out the Netherlands or buy online and make my selves but Jack already made it . I have been in consultation with acquaintance of Jack’s wife asked if I could take over this system (buy) because otherwise nothing of it remains as a Thai use it. It would then be used for karaoke and the quality will be lost. Seemed to me a complete lost.

Ik was al eerder bij Jack geweest om naar zijn loudspeakers te luisteren en was al direct onder de indruk van het volle ( dynamische ) geluid. Bleek dat Jack al gemaakt dat wat ik altijd al wilde maken , actieve luidsprekers zonder passieve hoog en laag filters. Het voordeel is dat je geen fase verschillen krijg en dus geen kleuring van het geluid. Door het toepassen van een DSP (Digitale Signal Proccessor) ga je de lage en hoge tonen scheiden om ze daarna te versterken. De DSP heeft 2 ingangen en 4 uitgangen , doordat het nu een tweeweg is zijn er nog twee uitgangen vrij zodat uitbreiding mogelijk is, b.v een sub of meer hoog maar voorlopig zit ik al met een enorme Bass dus voorlopig niet.

I had previously been to Jack to listen to his loudspeakers and was immediately impressed with the full (dynamic) sound. Turned out that Jack is already made that what I always wanted to make, active speakers without passive high and low filters. The advantage is that you don’t get phase differences and so no coloration of the sound. By applying a DSP (Digital Signal Proccessor) are you going to the bass and treble to separate them. The DSP has 2 inputs and 4 outputs, because it is a two way is there are two exits so that extension is possible, e.g., a sub or more high but for now i have a huge Bass so no changes for the time being.

Jack heeft de mini dsp gebruikt, zie hier : http://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/stereo-2-way-xover

Jack has used this mini dsp,  see here: http://www.minidsp.com/applications/digital-crossovers/stereo-2-way-xover

DSCN0542K

Electronics on the back cover.

I was verrast door het kleine vermogen dat deze speakers nodig hebben, bleek bij onderzoek op het internet dat de bas speaker maar 20 watt eff. max is met een range vanaf  30 tot 15000 HZ en de driver van de midden-hoog hoorn maar 10 watt eff is . Aangezien de ingebouwde digitale  eindversterker 2 x 250 Watt is 250 Watt voor de bas en 250 Watt voor de hoorn. Dus ruime mogelijkheid om de speakers op te blazen. Volgende klus is nu dus de ingang te limiteren zodat ik ze niet te ver uit kan sturen. Voordeel is dat je in de erg lage vervorming van de eindversterker zit. Dus hogere kwaliteit. Aangezien het rendament van de de speakers erg hoog is zal je in de praktijk dit niet uitsturen dit is dan al veel te luid.

Op de achterwand zitten de voedingen voor de eindversterker 60 volt + en 60 volt – de Digitale Eindversterker met IRS2092 = 2 x 250 Watt eff. De MiniDSP met Voeding .

I was surprised by the small power that these speakers need, at research on the internet that the bass speaker is only 20 watt eff. max is with a range from 30 to 15000 HZ and the driver from the medium-high Horn only 10 watt eff. is. And  the built-in digital power amplifier 2 x 250 Watts is 250 Watts for the bass and 250 Watts for the Horn. So its easy to blow the speakers to kingdom come. So the next job is to limit the input so that I can send them not too far out. Advantage is that you in the very low distortion of the power amplifier. So higher the quality. Since the efficiency of the speakers is very high i will not send out this in practice this is way too loud.

On the back wall of the cabinet are the power supplies for the power amplifier 60 volt + and 60 volt-the digital power amplifier with 2 x 250 Watt IRS2092. And the the MiniDSP with power supply.

DSCN0468k

Power amlifier 250 watt for the Bass and 250 watt for voor mid-high.

De eindversterker per box is voorzien van een IRS2092 Class D Audio Amplifier Board van het merk Sure (AA-AB32291) persoonlijk vind ik dat deze nog te warm wordt en ik denk dat ik dit met een fan extra gaat koelen omdat het het hier in Thailand bijna altijd boven de 26 graden is en in een gesloten kast zit. De Bas speaker is van Altec Lansing 419 8B en de Hoorn van Altec Lansing 811B met 802 mid-high driver. Het paarse is wat dempende stof. Jammer is dat de hoorn vertikaal is gemonteerd en de box daardoor meer richtings gevoelig is geworden (is nadeel ? of niet ).

The power amplifier per box is equipped with a Class D Audio Amplifier Board of the brand IRS2092 Sure (AA-AB32291) personally, I think that they are still too hot and I want to install an extra fan to cool because its always above 26 degrees centigrade here in Thailand and in a closed cabinet. The bass speaker is a 419 8B brand Altec Lansing and a Altec Lansing Horn 811B with 802 mid-high driver. The purple cloth is some damping material. A pity that the Horn is mounted vertically and the box has become thereby more directional (is disadvantage ? or not).

Al met al ben ik nu uitgebreid aan het klussen met deze kasten en zal op zoek moeten naar de software en wat kleine geruisloze ventilatortjes, in Thailand zal dat tegenvallen maar online kan alles.

In all I’m now to busy with these cabinets and have to find the software and some small silent fans, in Thailand that will be a problem but online everything is possible.

Dit alles met dank aan Jack Packard.

All this thanks to Jack Packard.

Jack_chin

Jack and is wife Chim.

In Memoriam Jack Packard

Jack came from USA Hawai he had several hobby’s, he was a “ham” radio Amateur and took beautyfull pictures of the nightly sky (astrophotography)  with his nightly sky tracker camera.

, I knew him for a short period but i sure i will miss him.

Sjaak.

 

Codes for Thai telephone providers

Posted by Sjaak on January 5, 2015
Posted in Technical  | No Comments yet, please leave one

Keypress Codes for DTAC, 12Call and True

DTAC Happy

Adding *9 returns English language. So *101# would give a Thai message. *101*9# would be in English.

Check your remaining balance – Press: *101*9# send or *101# send
Check your GPRS/EDGE/3G credit – Press: *101*4*9# send
Check your SMS credit – Press: *101*2*9# send
Find out your phone number – Press: *102*9# send
Check your Promotion – Press: *103*9# send – Switch plans IVR: Press *1003 send
Current and last month’s usage – Press *108*9# send
Emergency refill service – Press *110*9# send
Extend Validity – Press : *113*[number of days 30/60/90/180]*9#send Example: *113*180*9# send for 180 day extension. 2 Baht per month.
Wrong number Refund service – Keypress:*111*9# send – IVR:*1011
Emergency Call Me Back service – Press: *114*10_digits_number_you_want_to_contact*9# send – IVR:*1490
Turn on IR (International Roaming):Press: *118*9#send or *1018 send
Check the price of a call to any country – Press: 004 international_number_to_call send
Send money from PostPaid phone to a prepaid Happy phone – IVR: *1411Press : *141*happy_number*amount# send Amounts: 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500
Live Thai to English translation service: IVR: *1021 send
Check remaining balance of your internet package – *101*4*9# send

Dtac happy 3g package

AIS 12Call

*120 KeyPress:*120*_Top-up-code_# send – Add Credit – IVR
*121 send or Press: *121#send – Check your remaining balance
*121*1# send – Check your bonus balance.
*125 or Press *125*1# send – Turn on International Roaming
*545# send – Get your own phone number
*139# send – Check remaining SMS/GPRS/WiFi balance
*777 send – Change Promotion
*120 send Call: 900120 send – Activate new SIM
*292* 12call number *amount # send (20, 50, 100, 200, 300, 400 and 500 thb) – Transfer credit from AIS Post Paid to 12Call
*140 send or *140*1* 12call number*amount# send (10,20, 50, 100 thb) – Transfer credit to another user
*500*9# send – Add 30 days validity for 30 THB on Mao Mao package

AIS 12Call 3G Package

*133*21# send – 150 Baht for 150MB of 3G+/EDGE+ More…
*133*22# send – 350 Baht for 1GB of 3G+/EDGE+
*133*23# send – 550 Baht for 2GB of 3G+/EDGE+ and unlimited 3BB Wi-Fi
*133*24# send – 799 Baht for unlimited access
(data speed capped to 384kbps after 3GB of usage, fair-use policy)

AIS 12Call EDGE/GPRS Package

One Day Unlimited 49 Baht: *138*49# send

Monthly Package

3 hrs. 30 Baht: *138*31# send
6 hrs. 50 Baht: *138*32# send
20 hrs. 100 Baht: *138*33# send
100 hrs. 350 Baht: *138*34# send

30 Days (Only for One-2-Call! & Sawasdee Customers)

1 hrs. 20 Baht: *138*55# send
2 hrs. 30 Baht: *138*56# send
5 hrs. 50 Baht: *138*57# send

AIS 1-2-Call International Calling with 005 and 00500 (cheaper)

Dial 005 or 00500 before the number to use these calling rates from AIN Globelines service.
Example: AUSTRALIA Dial 00500 > 61 14 XXXXXXX = 7 Baht / Min. All keypress codes free.

Check “00500″ call rate to another country – Press *005*0*country code#send
Check “500″ call rate to another country – Press: *500*1*country code#send
Return address and phone number of the countries embassy – Press: *500*2*country code#send
Check the cost of your most recent 005 international call – Press: *500*3#send
Check current time in countries time zone – Press: *500*3*country code#send

True Move Keypress Codes

Refill your credit – Press: *123*top up number#send
Balance check – Press: #123#send
Show your number – Press: *833#send
Check promotion – Press: *835#send
Switch Promotion – Call: 9305send
Change Language – Call: 9304send
TrueMove Care – Call: 1331send (3 baht per call) or +66-8-9100-1331
Extend Validity – Call: *9344send (3 baht per call)
Activate new SIM card: 9302sendor #110#send
Low cost call: 00600+Country Code+Area Code+Destination Numbersend
First call: 006+Country Code+Area Code+Destination Numbersend
Get free wifi: Text “wifi” to 9433 Buy WiFi for one day: Text “1day” to 9434send
Sign up of WiFi / EDGE / GPRS / 3G: *9000send
Change Language: 9304send
Activate GPRS: 9779send

TOT connection

Posted by Sjaak on July 4, 2014
Posted in Technical  | No Comments yet, please leave one

Configure your router settings like this.

login router admin / admin after reset factory settings

VPI=1

PCI=32

PPPoE LLC

userID = 012345678@tothome   > is mostly your account nr, like telephone number

passwrd = 012345678

home use packets 4096/512

 

login / passwrd is telephone number 012345678